Добре дошли в Унисист Лаборатории!

Нотифициран орган NB 2341 (NANDO)

"УНИСИСТ" ООД е нотифициран орган за оценяване на съответствието на средства за измерване по Директива 2004/22/ЕС, въведена в националното законодателство с Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване.

Лаборатория за Проверка на средства за измерване

Оправомощена да извършва първоначална и последваща проверка на допълнителни устройствата на разходомери на газ (коригиращи устройства за обем) и компоненти на топломери (изчислителни блокове на комбинирани топломери, преобразуватели на температура).

Лаборатория за Калибриране на средства за измерване

Лабораторията извършва калибриране на постоянно и променливотокови електрични величини, електрическо съпротивление, амперклещи, мощност и енергия, RLC измерители, честотомери, температура, налягане, вторични преобразуватели, материални и щрихови мерки за дължина, шублери.

Повече за нас ...

Малко история

Фирма "Унисист" ООД е създадена през 1993 година. През изминалите години фирмата се утвърди като сериозен партньор не само на големите промишлени предприятия в България: Лукойл Нефтохим ЕАД, Овергаз ЕАД, Булгаргаз ЕАД, Топлофикация ЕАД, Агрополихим ЕАД и АЕЦ Козлодуй ЕАД, Кремиковци, но и на стотици представители на малкия и средния бизнес.

Оправомощена лаборатория за Проверка на средства за измерване

Създадена през 1997 г. със последна заповед № А-0-007/15.03.2014 на Държавната Агенция за Метрология и Технически Надзор. Лабораторията е оправомощена да извършва първоначална и последваща проверка на допълнителни устройствата на разходомери на газ (коригиращи устройства за обем) и компонентите на топломери (изчислителни блокове на комбинирани топломери, преобразуватели на температура).

Акредитирана лаборатория за Калибриране на средства за измерване

Създадена през 1996 г. със последен сертификат за акредитация №1348 от 25.10.2012 на "ИА БСА". Лабораторията извършва калибриране на постоянно и променливотокови електрични величини, електрическо съпротивление, амперклещи, мощност и енергия, RLC измерители, честотомери, температура, налягане, вторични преобразуватели, материални и щрихови мерки за дължина, шублери.

Нотифициран Орган NB 2341

От 14.11.2011 г. към "Унисист" ООД е създаден нотифициран орган за оценяване на съответствието на средства за измерване по Директива 2004/22/ЕС и хармонизирани стандарти към нея.

Сертификати

Фирмата е сертифицирана от началото на 1999 г. по ISO 9001 от SGS, Белгия, а от 2010 г. – по ISO 9001:2008. Гарантирането на качеството фирмата постига посредством непрекъснато повишаване на квалификацията на сътрудниците си, привличане на млади специалисти и специализирането им по проблематиката на фирмата.

За дългогодишното си съществуване Унисист Лаборатории доказаха високата си техническа компетентност и са сред водещите в страната. Еталонното оборудване на лабораториите е на най-високо съвременно техническо ниво. Заедно с въведените форми на управление на качеството, прилагането на съвременни валидирани методики за калибриране и проверка, са гарант за високото качество на услугите, за което говорят и отзивите на нашите клиенти, голяма част от които са сериозни дългогодишни клиенти като: АЕЦ Козлодуй ЕАД, Лукойл Нефтохим Бургас АД, Овергаз и неговите подразделения, Топлофикация с всичките си подразделения в страната и др.

Важен момент от дейността на фирмата е непрекъснатото повишаване на качеството на предлаганите услуги, както във функционално, така и в метрологично отношение. Крайната ни цел е удовлетворяване на изискванията на клиентите при стриктно спазване на съществуващите в страната стандарти и нормативни документи по отношение на качеството, както и удовлетворяване на високите изисквания на европейските норми.