Ресурси

Лаборатория за Калибриране на средства за измерване

Създадена през 1996 г. лабораторията извършва калибриране на таймери и секундомери, инсталационни тестери за измерване на параметри електробезопасност, постоянно и променливотокови електрични величини, електрическо съпротивление, амперклещи, мощност и енергия, RLC измерители, честотомери, температура, налягане, вторични преобразуватели, материални и щрихови мерки за дължина, шублери.

Еталонното оборудване на лабораторията е на най-високо съвременно техническо ниво. Заедно с формите на управление на качеството, прилагането на съвременни валидирани методики за калибриране, са гарант за високото качество на услугите, за което говорят и отзивите на нашите клиенти, голяма част от които извършват рекалибриране на своите СИ и еталони още от създаването на лабораторията.

Калибриране на електронни и механични секундомери и таймери.

Калибриране на инсталационни тестери за измерване на импеданс, параметри на FI прекъсвачи.

Калибриране на барометри
от 500 до 1100 mbar.

Калибриране на средства за измерване на вакуум и налягане
от минус 1 до 700 bar.

Калибриране на термометри от минус 40 °С до 1100 °С      

Калибриране на средства за измерване за постоянно и променливо напрежение до 1000 V.

Калибриране на калибратори за постоянно и променливо напрежение до 1000 V.

Калибриране на калибратори за постоянен и променлив ток до 10 A.

Калибриране на омметри до 100 MOhm.

Калибриране на амперметри за постоянен и променлив ток
от 20 Hz до 100 kHz, 20 A.

Калибриране на мегаомметри до 1 TOhm.

Калибриране на амперклещи за постоянен и променлив ток до 1000 A.

Калибриране на мерки за електрическо съпротивление до 100 MOhm.

Калибриране на измерители на капацитет до 50 uF.

Калибриране на измерители на индуктивност до 100 mH.

Калибриране на честотомери.      

Калибриране на средства за измерване на активна, реактивна, и пълна мощност и енергия за постоянен и променлив ток.

Калибриране на резисторни и електрични термопреобразуватели.

Калибриране на вторични преобразуватели за унифициран електрически сигнал.

Калибриране на шублери (дълбокомери и високомери)

Калибриране на микрометри (микрометрични дълбокомери и високомери)

Калибриране на щрихови мярки за дължина (ленти и ролетки)

Калибриране на материални мерки за дължина