Добре дошли в Унисист Лаборатории!

Фирма „УНИСИСТ“ ООД е създадена през 1993 година. През изминалите години фирмата се утвърди като сериозен партньор не само на големите промишлени предприятия в Република България, но и на стотици представители на малкия и средния бизнес.

В „УНИСИСТ“ ООД е въведена система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001, която е сертифицирана от началото на 1999 г. През 2017 г. системата е сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001:2015.

За дългогодишното си съществуване Лабораториите на „УНИСИСТ“ ООД доказаха високата си техническа компетентност и са сред водещите в страната. Еталонното оборудване е на най-високо, съвременно, техническо ниво. Извършват се прецизни измервания в съответствие с най-добрите практики. Акредитацията, оправомощаването и разрешението за оценяване на съответствие генерират увереност както в компетентността на персонала, така и в способността да предоставяме услуги, адаптирана към нуждите на нашите клиенти.

Важен момент от дейността на фирмата е непрекъснатото повишаване на качеството на предлаганите услуги, както във функционално, така и в метрологично отношение. Крайната ни цел е удовлетворяване изискванията на клиентите при стриктно спазване на приложимите, въведени в страната стандарти и нормативни актове както и европейските норми свързани с качеството и метрологията.

Високото качество на предлаганите услуги фирмата постига и поддържа, посредством непрекъснато повишаване на квалификацията на сътрудниците си, привличане на млади специалисти, осигуряване на подходяща работна среда и необходима инфраструктура, поддържане на добри взаимоотношения с външните доставчици, регулаторните органи и сертифициращи организации и не на последно място чрез непрекъснатото подобряване на системите си за управление.

Декларация за политиката по качество
Декларация за поверителност и защита на личните данни
verification Проверки

Лабораторията за проверка е оправомощена от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, да извършва последваща проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Проверка на средства за измерване
calibration Калибриране

Лабораторията за калибриране е създадена през 1996 г. и е една от първите акредитирани в Р България от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“. Лабораторията извършва калибриране както в собствените лабораторни помещения, така и на място в помещенията на клиента.

Калибриране на средства за измерване
assessment Оценяване

УНИСИСТ ООД е Нотифициран орган NB 2341 за оценяване на съответствието на средства за измерване по Директива 2014/32/ЕС, въведена в националното законодателство с Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване.

Оценяване на съответствието на средства за измерване