Добре дошли в Унисист Лаборатории!

Нотифициран орган NB 2341 (NANDO)

Унисист ООД е нотифициран орган за оценяване на съответствието на средства за измерване по Директива 2014/32/ЕС, въведена в националното законодателство с Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване.

Лаборатория за Проверка на средства за измерване

Оправомощена да извършва първоначална и последваща проверка на допълнителни устройствата на разходомери на газ (коригиращи устройства за обем) и компоненти на топломери (изчислителни блокове на комбинирани топломери, двойка преобразуватели на температура).

Лаборатория за Калибриране на средства за измерване

Лабораторията извършва калибриране на волтметри за постоянно и променливо напрежение, амперметри за постоянен и променлив ток, калибратори на постоянно и променливо напрежение, калибратори за променлив и постоянен ток, амперклещи, омметри за постоянен ток, мерки за ел. съпротивление, честотомери, измерители на индуктивност, средства за измерване на капацитет, еднофазни средства за измерване на активна мощност, средства за измерване и задаване на абсолютно, атмосферно, положително и отрицателно налягане, термометри, резисторни и електрични термопреобразуватели, вторични преобразуватели с вход унифициран електрически сигнал, шублери, микрометри, щрихови мерки за дължина, материални мерки за дължина, електронни и механични секундомери и таймери, инсталационни тестери.

Повече от нас ...

Лаборатории

Акредитирана лаборатория за Калибриране на средства за измерване

Лабораторията е създадена през 1996 г. Акредитирана е от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ с последен сертификат за акредитация № 1 ЛК от 28.10.2016 г. Лабораторията извършва калибриране на волтметри за постоянно и променливо напрежение, амперметри за постоянен и променлив ток, калибратори на постоянно и променливо напрежение, калибратори за променлив и постоянен ток, амперклещи, омметри за постоянен ток, мерки за ел. съпротивление, честотомери, измерители на индуктивност, средства за измерване на капацитет, еднофазни средства за измерване на активна мощност, средства за измерване и задаване на абсолютно, атмосферно, положително и отрицателно налягане, термометри, резисторни и електрични термопреобразуватели, вторични преобразуватели с вход унифициран електрически сигнал, шублери, микрометри, щрихови мерки за дължина, материални мерки за дължина, електронни и механични секундомери и таймери, инсталационни тестери.

Калибриране на средства за измерване

Оправомощена лаборатория за Проверка на средства за измерване

Лабораторията е оправомощена от Държавната Агенция за Метрология и Технически Надзор, съгласно Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метролгичен контрол, да извършва последваща проверка на допълнителни устройствата на разходомери на газ (коригиращи устройства за обем) и компонентите на топломери (изчислителни блокове на комбинирани топломери, двойка преобразуватели на температура). Последна заповед за оправомощаване № А-0-007/15.03.2014 г.

Проверка на средства за измерване

Нотифициран Орган NB 2341

От 14.11.2011 г. УНИСИСТ ООД е нотифициран орган за оценяване на съответствието на средства за измерване по Директива 2014/32/ЕС, въведена в националното законодателство с Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване.

Оценяване съответствието на средства за измерване.

Малко история

Фирма Унисист ООД е създадена през 1993 година. През изминалите години фирмата се утвърди като сериозен партньор не само на големите промишлени предприятия в България: Лукойл Нефтохим ЕАД, Овергаз ЕАД, Булгартрансгаз ЕАД, Топлофикация ЕАД, Агрополихим ЕАД, АЕЦ Козлодуй ЕАД, Солвей Соди, АС-ДС ООД, Шнайдер електрик България ЕООД, но и на стотици представители на малкия и средния бизнес.

В Унисист ООД е въведена система за управление на качеството по ISO 9001, която е сертифицирана от началото на 1999 г. от SGS, Белгия, а от 2017 г. е сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001:2015. Гарантирането на качеството фирмата постига посредством непрекъснато повишаване на квалификацията на сътрудниците си, привличане на млади специалисти и специализирането им по проблематиката на фирмата.

За дългогодишното си съществуване Унисист Лаборатории доказаха високата си техническа компетентност и са сред водещите в страната. Еталонното оборудване на лабораториите е на най-високо съвременно техническо ниво. Заедно с въведените форми на управление на качеството, прилагането на съвременни валидирани методики за калибриране и проверка, са гарант за високото качество на услугите, за което говорят и отзивите на нашите клиенти, голяма част от които са сериозни дългогодишни клиенти.

Важен момент от дейността на фирмата е непрекъснатото повишаване на качеството на предлаганите услуги, както във функционално, така и в метрологично отношение. Крайната ни цел е удовлетворяване на изискванията на клиентите при стриктно спазване на съществуващите в страната стандарти и нормативни документи по отношение на качеството, както и удовлетворяване на високите изисквания на европейските норми.

Декларация за политиката по качество
Декларация за поверителност и защита на личните данни