Ресурси

Лаборатория за Проверка на средства за измерване

Създадена през 1997 г. и оправомощена да извършва първоначална и последваща проверка на допълнителни (коригиращи) устройства към разходомери на газ и компонентите на топломери. Лабораторията е доказала високата си техническа компетентност и е сред водещите лаборатории в страната.

Еталонното оборудване на лабораторията е на най-високо съвременно техническо ниво. Заедно с формите на управление на качеството, прилагането на адекватни методики за проверка, са гарант за високото качество на услугите, за което говорят и отзивите на нашите клиенти, голяма част от които са сериозни дългогодишни клиенти като: Булгартрансгаз ЕАД, Лукойл Нефтохим Бургас АД, Ситигаз България ЕАД, Овергаз АД и неговите подразделения, Топлофикация с всичките си подразделения в страната, повечето от газоразпределителните дружества и др.